Rozwiązania dla Budownictwa

Kompletna gama produktów

Rozwiązania z użyciem materiałów kompozytowych

Pełna gama produktów dla przemysłu kompozytów

Rozwiązania dla Środowiska

Szeroka gama produktów geosyntetycznych
do naprawy środowiska i infrastruktury


NOWOŚCI